Menu Close

Gradinita  „Maya şi prietenii” a fost infiinƫata in aprilie 2016 şi işi desfăşoară activitatea în sectorul 2, zona Mega Mall, intr-o clădire modernă, ce dispune de săli de clasă echipate cu materiale educaƫionale pentru toate ariile curriculare. Locaƫia dispune de cabinet medical, grup sanitar pentru copii, diferit de cel pentru adulƫi, sală de mese şi sală de sport, în conformitate cu normele impuse de autorităƫile desemnate de stat pentru avizarea instituƫiei de învăƫământ antepreşcolar/preşcolar/şcolar.

Misiunea grădiniƫei este de a forma copii curioşi, curajoşi şi competenƫi. Pentru a obƫine rezultatele propuse, alegem mereu oameni care să le fie modele copiilor şi să le ofere experienƫe orientate spre valorile grădiniƫei (responsabilitate, corectitudine şi respect).

Grădiniƫa „Maya si prietenii” pune accent pe educaƫie, copiii învaƫă conform curriculumului naƫional, după programa avizată MECT, la care se adaugă un program intensiv de studiu al limbii engleze (zilnic)

Educaƫia pe care o oferim copiilor se bazează pe o abordare care dezvoltă competenƫe cheie pentru învăƫarea de lungă durată.

În grădiniƫa „Maya si prietenii” copiii învaƫă să înveƫe şi reuşesc să găsească singuri soluƫii. Aici copiii nu sunt pedepsiƫi, alegem să le explicăm greşelile astfel încât să conştientizeze de ce nu trebuie sa le repete.